Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Tandvårdsstöd

Det finns tandvårdsstöd som antingen är statligt finansierade eller landstingsfinansierade. Här får du som arbetar inom tandvården kort information om stöden och vilka regelverk som gäller.

Olika myndigheter arbetar med olika delar av de statligt finansierade och landstingsfinansierade tandvårdsstöden.

Socialstyrelsen tar bland annat fram föreskrifter om vilka regler som gäller för att få ta del av det särskilda tandvårdsbidraget och tandvårdsstöd till personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) beslutar bland annat vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning och fastställer referenspriser för dessa.

Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och har information som riktar sig till tandläkare och patienter.

Landstingen och regionerna har även en gemensam sjukvårdsrådgivning på webb och telefon, 1177, som ger råd om vård till privatpersoner.

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet riktar sig till hela den vuxna befolkningen. Det lämnas från och med det år man fyller 24 år och hanteras av Försäkringskassan. Tandvårdsstödet består av

  • allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • högkostnadsskydd
  • särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Mer information finns på sidan om statligt tandvårdsstöd.

Landstingens tandvårdsstöd

Landstingen ansvarar för tandvård till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser och tandvård till barn och ungdomar. Dessa tandvårdsstöd är

  • tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar
  • nödvändig tandvård
  • uppsökande verksamhet
  • tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling
  • oralkirurgiska åtgärder
  • tandvård till barn och ungdomar
  • tandvård till asylsökande.

Mer information finns på sidan om landstingens tandvårdsstöd.