Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Anmälan om användning av amalgam

Undantagen om användning av amalgam har upphört och det krävs dispens för fortsatt användning.

Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa nu gällande undantag från kvicksilverförbudet med två år. Undantagen för amalgam och sömsvets kommer att upphöra. Samtidigt inför Kemikalieinspektionen nya gränsvärden för tre konserveringsmedel i leksaker på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

Mer information finns hos Kemikalieinspektionen.


Verksamheten måste anmälas till Socialstyrelsen

Av Kemikalieinspektionens föreskrift framgår att om en vårdgivare beviljats dispens för användning av dentalt amalgam ska vårdgivaren före första behandlingen på en patient anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Ytterligare behandling behöver därefter inte anmälas på nytt.


Anmälan av användning av dentalt amalgam