Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Artiklar om anhörigstöd

Här hittar du nya beskrivande artiklar om anhörigstöd och hur det kan utformas. Längre ner på sidan finns också de 20 artiklar som publicerades i nyhetsbrevet Fokus på anhöriga under åren 2007 – 2011.

Vid införandet av bestämmelsen - 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen - om stöd till anhöriga, fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att informera om den nya bestämmelsen som innefattar socialtjänsten. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i hälso- och sjukvårdslagen.

Inom samband med det har Socialstyrelsen valt att också lyfta fram stöd till anhöriga även inom hälso- och sjukvården. Syftet är att via några artiklar förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga samt visa på hur det kan se ut och fungera. Förhoppningen är att dessa exempel ska väcka diskussioner om behovet av, och samtidigt också förmedla inspiration om stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården.

Publicerade artiklar om stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården

Samordningssjuksköterskan - ett stöd till den äldre och den anhörige

Anhörigstyrkan - stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Anhörigstöd på akutmottagningen

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fokus på anhöriga

Artikel nr 1: Att bygga upp ett anhörigcenter

Artikel nr 2: Tre exempel på hur man kan nå anhöriga

Artikel nr 3: Strategiskt grepp om anhörigstödet i Kinda

Artikel nr 4: Äldres döttrar - en stor och viktig grupp anhöriga i ljuset av anhörigstöd

Artikel nr 5: Anhörigstöd i Skaraborg – ett samverkansprojekt

Artikel nr 6: Stöd till anhöriga till äldre med invandrarbakgrund

Artikel nr 7: Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende

Artikel nr 8: Ett anhörigstöd i partnerskap

Artikel nr 9: Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser

Artikel nr 10: Utveckling av ett anhörigcenter med hälsoprofil

Artikel nr 11: Anhörigstöd i glesbygd

Artikel nr 12: Möten med anhöriga från biståndshandläggarens perspektiv

Artikel nr 13: Att stödja anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Artikel nr 14: När himlen är nära… – Samtalsstöd till äldre, anhöriga och vårdpersonal

Artikel nr 15: Stöd till anhöriga till personer under 65 år

Artikel nr 16: Samverkan mellan kommuner och landsting för att nå anhöriga tidigt

Artikel nr 17: Anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning – en resurs i behov av stöd

Artikel nr 18: Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning – tre exempel

Artikel nr 19: Anhörigskolan i Karlstad

Artikel nr 20: Anhöriga i stort behov av eget stöd