Vårdhygien

Vårdhygien handlar om att förebygga vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids inom vården, tandvården och omsorgen. Därmed är det också en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Samverkan mellan verksamheter

En central del är att hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg samverkar kring vårdhygien eftersom personal idag rör sig mellan olika vårdinrättningar. Tandläkaren som dagligen följer hygienrutinerna på kliniken behöver följa dem även vid besök inom omsorgsverksamheten. Likväl som att omsorgsverksamheten behöver ställa krav på tandläkaren.-

Upphandling

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden.  Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av generella upphandlingsrutiner och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: