Olika typer av könsstympning

Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning, som kan medföra olika komplikationer.
WHOs definition av kvinnlig könsstympning

Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl.

WHO har definierat fyra olika typer av könsstympning (2008):

 • Typ I
  Borttagande av förhuden runt klitoris och/eller del av eller hela klitoris. 
 • Typ II
  Delvis eller helt borttagande av klitoris samt partiellt eller totalt borttagande av de inre och yttre blygdläpparna. 
 • Typ III
  Delvis eller fullständigt borttagande av yttre genitalia samt tillslutning/försnävning av vaginalöppningen (infibulation), med eller utan borttagande klitoris. 
 • Typ IV
  Oklassificerade stympningar, allt som inte inkluderas i grupp I–III. Alla andra skadliga ingrepp i de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl, till exempel prickning, piercing, sticka med vasst föremål och skrapning.

Ungefär 90 procent av alla fall av könsstympning i världen gäller typ I, typ II och typ IV. Omkring 10 procent gäller typ III, som är det mest omfattande ingreppet, även kallat infibulation. 

Vid en klinisk undersökning är ofta gränserna mellan de olika typerna av ingrepp oklara. Det kan därför finnas svårigheter med att fastställa vilken typ av ingrepp som egentligen har gjorts.

Medicinska konsekvenser

Besvär från underlivet efter läkningen av ingreppet kan förekomma. Besvären kan vara av olika svårighetsgrad och kan variera under uppväxten, puberteten och under livet som vuxen. Det kan handla om både fysiska, psykiska, sociala och sexuella besvär. Alla upplever inte nödvändigtvis problem, men många gör det. Ingreppet kan ge upphov till besvärande ärrbildning, viss ökad risk för infektioner och cystbildning samt problem med sex och samlevnad. Urinröret och urinvägarna kan ha skadats, och det kan i sin tur ge upphov till problem. Typ III kan innebära problem i samband med menstruation och vid graviditet och förlossning.

Akuta skedet

Komplikationer i samband med själva ingreppet beror på under vilka förhållanden som ingreppet utförs. Traditionellt utförs ingreppet ofta under bristfälliga förhållanden och chock, blodförlust, stelkramp, infektioner och psykiskt trauma förekommer. Utan tillgång till läkarvård händer det att flickor dör till följd av ingreppet.

Är du tjej eller kvinna och omskuren? Behöver du söka vård?

Du kan till exempel tala med en skolsköterska, med ungdomsmottagningen, med din barnmorska, gynekologisk mottagning eller med din läkare på vårdcentralen för att få rätt hjälp. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: