Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition. Traditionen förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. Den kan se olika ut i olika länder.

I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.

Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former.

Vård och bemötande

Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. För att vården och bemötandet ska bli så bra som möjligt, är det avgörande att personalen har kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning.

Stöd i arbetet

Förekomst under 2013

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Majoriteten av dessa finns i några afrikanska länder. Man räknar med att cirka 3 miljoner flickor i Afrika riskerar att bli utsatta för något slags ingrepp i de yttre könsorganen, varje år. 

Även i vissa delar av Mellanöstern, till exempel i den kurdiska delen av Irak, finns belagt att det förekommer könsstympning.

Migration gör att det finns flickor och kvinnor i alla delar av världen som blivit könsstympade.

Flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade

Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning. De största grupperna är flickor och kvinnor från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 7 000 av dessa är flickor under 18 år.

Lagstiftning om könsstympning

Alla former av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enligt svensk lag sedan 1982. Brottet kan ge fängelse i högst fyra år.

Brottet ska bedömas som grovt om det har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende. För grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.

Väldigt få fall går till domstol i Sverige. Det finns endast två fällande domar, från 2006. Båda de fallen gällde flickor som tagits till hemlandet för att genomgå ingreppet.

Vägledning för hälso- och sjukvården
Inventering av vården
Inventering av vård för könsstympade kvinnor och flickorArtikelnummer: 2020-3-6632|Publicerad: 2020-03-31
Beställ

Socialstyrelsens utbildningsportal

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.
Senast uppdaterad:
Publicerad: