Brottsoffer

Den som utsatts för ett allvarligt brott befinner sig i en utsatt situation och har möjlighet att återhämta sig med rätt stöd. Socialtjänstens arbete med brottsoffer ska bygga på respekt för individen och en individuell bedömning av behov.
Dags att söka statsbidrag

Nu kan du söka statsbidrag till kvinnojourer och tjejjourer. Statsbidraget ska stödja lokala ideella organisationers verksamhet som riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. Verksamheterna ska erbjuda kvinnorna, deras barn och flickorna stöd och skydd mot mäns våld.

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Vägledning för bedömning av brottsoffers behov

Socialstyrelsen har givit ut ett kunskapsstöd för dig som bedömer behov av insatser hos personer som utsatts för brott eller är anhörig till någon som blivit utsatt. Vägledningen går igenom socialnämndens ansvar och inspirerar till fortsatt utveckling av arbetet med brottoffer och deras närstående.

Dödsfallsutredningar av barn och vuxna som avlidit med anledning av brott

När ett barn avlidit till följd av ett brott eller en vuxen person avlidit till följd av brott av en närstående ska Socialstyrelsen utreda ärendet. Kommunen och andra myndigheter har skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen i dessa ärenden. Läs mer om dödsfallsutredningar

Senast uppdaterad: