Vålds- och brottsrelaterade frågor

Socialstyrelsen arbetar för att förbättra stöd och hjälp till brottsoffer och anhöriga samt till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld.
Att tänka på med anledning av covid-19
Dags att söka statsbidrag

Nu kan du söka statsbidrag till kvinnojourer och tjejjourer. Statsbidraget ska stödja lokala ideella organisationers verksamhet som riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. Verksamheterna ska erbjuda kvinnorna, deras barn och flickorna stöd och skydd mot mäns våld.

Vi arbetar bland annat inom dessa områden

Brottsoffer

Socialtjänsten ska uppmärksamma brottsoffer och deras närstående och deras närståendes rätt till stöd och hjälp.

Sex mot ersättning

Barn och vuxna som utsatts för sexuell exploatering eller prostitution ska få ett individuellt anpassat stöd och skydd.

Barn som är utsatta för människohandel eller exploatering

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vi har tagit fram en vägledning för att ge stöd i det arbetet. Den vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande.

Stöd i arbetet

Våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och personer som utövar våld ska få stöd och hjälp på ett jämlikt och rättssäkert sätt genom kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer.

Ansöka och läsa om statsbidrag
E-tjänst
På den här webbplatsen kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också en e-tjänst för att ansöka om statsbidrag.
Senast uppdaterad:
Publicerad: