Relaterade kunskapskällor

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, finns vid universitetssjukhusen. CSD tar emot frågor och kan ge vägledning och information om sällsynta diagnoser.

Avdelningar för klinisk genetik

Vid universitetssjukhusen finns avdelningar för klinisk genetik som kan ge vägledning och information om genetiska sjukdomar.

Orofaciala center

I Göteborg och Jönköping finns orofaciala center med specialistkunskap om sällsynta odontologiska tillstånd som påverkar mun och ansikte.

Mer information om ovanliga diagnoser

Senast uppdaterad:
Publicerad: