Drygt 50 organisationer och föreningar har lämnat underlag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Under perioden maj–oktober 2021 bidrog cirka 50 organisationer och föreningar vars verksamhet berör området psykisk hälsa och suicidprevention med underlag till arbetet med att utveckla en ny nationell strategi. Vi riktar ett varmt tack till alla som inkommit med underlag! Det kommer även erbjudas fler tillfällen för olika aktörer att medverka i arbetet.

Bland de cirka 50 organisationerna som inkommit med underlag finns patient- och brukarorganisationer, professionsföreningar och ideella organisationer som representerar en bredd av olika verksamheter och målgrupper.

Tack till civilsamhället - animation

Vi myndigheter arbetar för närvarande med att sammanställa både våra egna analyser och underlagen från organisationer och föreningar.

Här kan du läsa mer om vilka organisationer och föreningar som gett sina analyser.

Underlag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention hos Folkhälsomyndigheten

Publicerad: