Psykisk ohälsa

För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering. Här har vi samlat information för dig som arbetar med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård och omsorg.

En viktig del av vårt material finns samlat i kunskapsstöd för olika områden inom psykisk ohälsa, till exempel adhd, könsdysfori och ätstörningar. Kunskapsstödens rapporter och vägledningar hittar du genom att använda sökfunktionen på vår sida för publikationer.

Händelserapport om suicid

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har låtit en expertgrupp analysera  händelseanalyser, som sedan ställts samman till en händelserapport, över de insatser som gjordes respektive inte gjordes före en patients självmord. Underlaget är viktigt och sätter fingret på brister i verksamheten, men ger också förslag på åtgärder som kan minska risken för att samma sak händer igen.

Utvärdering av metoden självvald inläggning, SI

Socialstyrelsen har tillsammans med SBU och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NPSH) utvärderat metoden Självvald inläggning (SI) inom psykiatrin. Utvärderingen visar att psykiatrin behöver bli mer personcentrerad och sammanhållen, och där bland annat SI är ett steg på vägen. SI, tillsammans med andra liknande interventioner, kan komplettera traditionell heldygnsvård och vara av värde för patienter med stora vårdbehov eller allvarliga och kroniska tillstånd.

Det vi inte ser
– ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten

Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra? Socialstyrelsen har skapat ett utbildningsmaterial för dig som arbetar i vården: Det vi inte ser. Det handlar om att bemöta personer med psykisk ohälsa. Det består bland annat av rollspel, filmer, VR-film och underlag för reflektion och lärande enskilt eller i grupp. Här finns också konkreta verktyg, nycklar för kommunikation och stöd för dig som leder gruppövningar.

Utbildningsmaterialet Det vi inte ser, på vår utbildningsportal

Ladda ner eller beställ

Informationsmaterial
Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänstenArtikelnummer: 2019-12-6480|Publicerad: 2020-01-13
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: