Patientsäkerhet

Här hittar du information om det nationella patientsäkerhetsarbetet som vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården.

Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Planen ska bidra till en nationell kraftsamling och stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner för patientsäkerhet. Den ska också bidra till en bättre samordning och stöd i patientsäkerhetsarbetet runt om i landet.

Här finns mer information och handlingsplanen.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet samlar det nationella patientsäkerhetsarbetet och vänder sig till hela hälso- och sjukvården och tandvården. Webbplatsen innehåller information om patientsäkerhet och länkar till bland annat handböcker, åtgärdsprogram, rapporter, statistik, utbildningar och podcasts. Syftet är att stödja dig som chef och medarbetare i hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet.
Senast uppdaterad:
Publicerad: