Regelverk och kunskapsstöd

Vårdgivare inom hälso- och sjukvården har en skyldighet att främja organ och vävnadsdonation. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att verka för att donationsverksamheten fungerar optimalt.

Donations- och transplantationsverksamheterna omfattas av samma grundläggande bestämmelser som all hälso- och sjukvård, som exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Utöver dessa författningar regleras området av specifika lagar, bindande föreskrifter och kunskapsstöd. Till exempel regleras det i föreskriften om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14) att vårdgivaren har ansvar för att det ska finnas tillgång till en donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS) i donationsverksamheten. Den vårdgivare som ansvarar för transplantationsverksamhet ska säkerställa att det dygnet runt finns tillgång till transplantationskoordinator.

Nedan har vi samlat regelverk, kunskapsstöd och andra länkar som rör donations- och transplantationsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: