Nationellt Donationscentrum, NDC

Nationellt Donationscentrum ansvarar för nationell samordning och kunskapsstödjande insatser inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården.

I uppdraget ingår också ett ansvar för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor samt att underlätta för den enskilde att göra sin inställning till donation känd. I detta arbete sker samråd med myndigheter och regioner samt andra relevanta aktörer och organisationer som arbetar med donationsfrämjande arbete i det civila samhället. Vår avsikt är att stärka hela området för blod, celler, vävnader och organ.

Nationellt Donationscentrum inrättades 2018

Socialstyrelsen fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att inrätta ett Nationellt Donationscentrum för att samla och stärka Sveriges arbete med donation i syfte att öka antalet donationer. Det innebär att myndighetens arbete med donationsfrågor samlas under ett namn som blir tydligt i förhållande till såväl allmänhet som hälso- och sjukvården.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag–onsdag kl 10–11.30
Torsdag kl 13–15
Fredag kl 10–11.30

Livsviktigt.se
Vill du veta mer om organ- och vävnadsdonation? På webbplatsen Livsviktigt.se kan du läsa mer om hur du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Där kan du också ta del av de vanligaste frågorna och svaren om donation.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: