Informationsmaterial om organ- och vävnadsdonation

Materialet vänder sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal, apotek eller patientorganisationer för vidareförmedling. Materialet tillhandahålls kostnads- och fraktfritt.

Beställ donationskort

Att bära ett donationskort är ett sätt att visa sitt ställningstagande till donation. Tryckta donationskort finns att beställa för sjukhus, vårdcentraler, apotek och hos patientorganisationer. Till varje kort hör en vidhäftad informationsfolder. Det är 40 kort i varje ställ.

Beställ Donationskort i kartongställ

Är du privatperson och vill ha ett donationskort?

De finns ofta tillgängliga på sjukhus, vårdcentraler och apotek. Du kan även skapa ett eget donationskort och skriva ut från vår webbplats Livsviktigt.se. Du kan också beställa enstaka donationskort via vår publikationsservice.

Dela ut skriften Om organ- och vävnadsdonation

Broschyren Om organ- och vävnadsdonation vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som berörs av organdonation. Skriften beskriver på ett lättfattligt sätt hur en organdonation går till och ska fungera som ett stöd för exempelvis närstående som behöver få mer information om organdonation.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag–onsdag kl 10–11.30
Torsdag kl 13–15
Fredag kl 10–11.30

Kontakt

Publikationsservice
Telefonnummer: 075-247 38 80

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: