Lagar och föreskrifter

Här finns information om lagar och föreskrifter om donation och transplantation samt kriterier för att fastställa döden. Här finns också en förordning om donationsregistret och förtydliganden av Socialstyrelsen.

Lagar är tvingande vilket betyder att de måste följas. Föreskrifter är tvingande regler och måste följas. Allmänna råd är generella rekommendationer som talar om hur man bör handla i vissa situationer. Dessa ges ofta ut i anslutning till en lag. Allmänna råd är vägledande för dem de riktar sig till.

Donationsregistret

Förordning (SFS 2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen (Riksdagen)

Donation och transplantation

Transplantationslagen (1995:831) (Riksdagen)

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering för mänskliga organ avsedda för transplantation

Vävnader och celler

Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (Riksdagen)

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (Riksdagen)

Fastställande av döden

En människa är död när samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar. Det vill säga vid total hjärninfarkt. Döden ska fastställas av läkare.

Lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död (Riksdagen)

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död står: Vid misstanke om total hjärninfarkt under pågående respiratorbehandling ska döden fastställas med hjälp av direkta kriterier.

Obduktion

Lagen Obduktionslagen (SFS 1995:832) innehåller bestämmelser om obduktion (inklusive rättsmedicinsk obduktion).

Föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:28) om kliniska obduktioner innehåller ytterligare bestämmelser utifrån obduktionslagen.

Föreskrifter och allmänna råd
Senast uppdaterad:
Publicerad: