Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan 2021 genomförs vecka 45, den 8–14 november.

Behovet av organ och vävnader är fortsatt stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. Syftet med Donationsveckan är att få fler att ta ställning. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2020 kom det in 10 309 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–800 anmälningar under en "vanlig" vecka.

Beställ kostnadsfritt informationsmaterial 

Socialstyrelsen tar fram informationsmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården, apotek och organisationer. 

Donationsvecka 2020

Inför årets donationsvecka lanserar vi ett nytt koncept ”Visa din vilja i donationsregistret” för att kommunicera med allmänheten om organ- och vävnadsdonation vid avliden donator. Syftet med kommunikationen är upprätthålla en fortsatt hög donationsvilja i Sverige och få fler att ta ställning. Fler ska anmäla sig i donationsregistret och berätta för närstående om sitt beslut. Vi vill även uppmuntra den som har ett donationskort att anmäla sig till donationsregistret.

Med start Donationsveckan i vecka 45, kommer budskapet att synas:

  • på cirka 850 utomhustavlor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö
  • i väntrums-TV på dryga 1 200 vårdcentraler och tandläkarmottagningar
  • i sociala medier och podcastar.

Annonseringen i sociala medier pågår under november månad.

Du kommer även möta budskapet i Socialstyrelsens egna kanaler.

Till dig som vill föra budskapet vidare

Använd gärna eller dela framtaget material:

Tryckt material om donation
Här kan du beställa tryckt informationsmaterial till årets Donationsvecka och löpande under året. Allt är helt kostnadsfritt.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag och onsdag 10.00–11.30
Torsdag 13.00–15.00
Telefonen är stängd dag före helgdag och helgdag.

 

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: