Filmer och bildspel om organ- och vävnadsdonation

Det finns åtta filmer och sex bildspel i PowerPoint att titta på eller ladda ned från denna sida. Filmerna innehåller foton, rörlig bild, text och informationsgrafik.

Alla våra filmer och bildspel kan visas på väntrums-tv på exempelvis vårdcentraler och tandläkarmottagningar. De kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor eller delas av intresserade i sociala medier.

En film om att du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation genom att anmäla dig till donationsregistret. Det är ett snabbt, säkert och enkelt sätt att visa vad du vill.

Varje år transplanteras omkring 1300 vävnader i Sverige. Runt 800 av dessa är hornhinnor. Hornhinnor från en avliden donator kan rädda synen eller reparera en skadad del i ett öga. Behovet av vävnader är stort. Du kan göra skillnad genom att ta ställning.

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder eller medicinska åkommor. Denna film innehåller information om hur man kan ta ställning.

Ladda ned filmen

Du kan också ladda ned bildspelet Kan en 90-åring bli organdonator? Det innehåller tre PPT-bilder med likvärdigt innehåll som filmen.

Filmen lyfter statistik och att behovet av organ är större än tillgången. Innehåller också information om hur man tar ställning.

Ladda ned filmen

Filmens syfte är att uppmärksamma varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga och vikten av att ta ställning genom något av de tre sätten: donationsregistret, närstående eller donationskort. Budskap: Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Ladda ned filmen

Klicka på länken, välj download och spara.

Ta ställning till organ- och vävnadsdonation

Föräldrar får anmäla sina barn tills de fyllt 15 år till donationsregistret. Barn som fyllt 15 år får anmäla sig själva. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 25 maj 2018.

Du kan också ladda ned bildspelet Föräldrar får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Det innehåller fyra PPT-bilder med likvärdigt innehåll som filmen.

Den som fyllt 15 år får själv anmäla sig till donationsregistret. Ingen annan får göra det. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 2018.

Du kan också ladda ned bildspelet 15-åringar får själva anmäla sig till donationsregistret. Det innehåller fyra PPT-bilder med likvärdigt innehåll som filmen.

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning.

Du kan också ladda ned bildspelet Gör din vilja känd för dina anhörigas skull. Det innehåller tre PPT-bilder med likvärdigt innehåll som filmen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: