Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan 2020 genomförs vecka 45, den 2–8 november.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2019 kom det in 21 123 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka.

Beställ kostnadsfritt informationsmaterial 

Socialstyrelsen tar fram informationsmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården, apotek och organisationer. 

Donationsvecka 2020

Inför årets donationsvecka lanserar vi ett nytt koncept för informationsmaterial som sedan kan fortsätta att användas i kommunikationen med allmänheten om organ- och vävnadsdonation vid avliden donator över tid. Syftet med kommunikationen är upprätthålla en fortsatt hög donationsvilja i Sverige och få fler att ta ställning. Vi vill att fler ska anmäla sig i donationsregistret och berätta för närstående om sitt beslut. Vi uppmuntrar även den som har ett donationskort att anmäla sig till donationsregistret.

En ny fickfolder och nya affischer finns redan på plats för beställning. Vi håller på att uppdatera våra tidigare filmer och bildspel enligt det nya konceptet och producerar en ny film i flera versioner och längder. Samtliga filmer och bildspel publiceras i början av oktober. Det kommer även att finnas en ny version av vår hjärtsymbol – ett evighetshjärta samt en grafisk manual för den som vill göra något eget material utifrån konceptet.

Material till Donationsveckan
Här kan du beställa informationsmaterial till årets Donationsvecka. Allt är helt kostnadsfritt.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10:00-11:30
Torsdag kl. 13:00-15:00
Telefonen är stängd helgdag och dag före helgdag.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: