Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Donationsveckan 2019 är den 4–10 november (vecka 45).

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2018 inkom 12 439 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka.

Beställ kostnadsfritt profilmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården, apotek och organisationer. Det går även bra att ta fram eget material för Donationsveckan, vi lånar gärna ut logotypen för donation.

Vi har också producerat filmer och bildspel för delning och spridning.

Profilmaterial till Donationsveckan
Här kan du beställa informations- och profilmaterial till årets Donationsvecka. Allt är helt kostnadsfritt.
Livsviktigt.se
Vill du veta mer om organ- och vävnadsdonation? På webbplatsen Livsviktigt.se kan du läsa mer om hur du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Där kan du också ta del av de vanligaste frågorna och svaren om donation.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag–onsdag kl 10–11.30
Torsdag kl 13–15
Fredag kl 10–11.30

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad: