Statistik och utvärdering av missbruks- och beroendeområdet

Vi vill bidra till en mer jämlik vård och omsorg för personer med missbruk och beroende och tar därför fram statistik och jämförelser samt analyser inom området. Resultaten kan du använda för planering, verksamhetsutveckling samt egna jämförelser.

Socialstyrelsen tar fram statistik, öppna jämförelser och följer upp samt utvärderar olika delar inom missbruks- och beroendeområdet.

Statistik för planering, utvärdering och forskning

Varje år publicerar vi statistik om vuxna personer med missbruks- och beroende. Statistiken kan delas upp på riks-, läns- och kommunnivå.

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende

Forskare har också möjlighet att beställa uppgifter från det register som statistiken bygger på.

Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Registerservice för beställning av data och statistik
Registerservice hjälper till vid beställning av data och statistik. På webbplatsen kan du beställa data och statistik ur våra register. Kvalitetsregister kan få stöd med olika sambearbetningar och du kan läsa mer om registerservice arbete.
Senast uppdaterad:
Publicerad: