Informationsmaterial om överdosrisker med opioider

Opioider är droger och substanser som heroin, metadon och tramadol. Socialstyrelsens informationsmaterial om överdosrisker är tänkt att ge personer som brukar opioider mer kunskap om riskfyllda situationer och större möjlighet att undvika dem.

Det material om överdosrisker som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten finns i två delar:

  • Ett samtalsstöd till dig som i arbetet möter personer som brukar opioider
  • En informationsfolder som kan delas ut till brukare och närstående.

Materialet beskriver fyra situationer där risken för opioidöverdos är särskilt stor, och förklarar vad det beror på.

Samtalsstöd om överdosrisker för utskrivning, ASI-intervju eller utbildning

Samtalsstödet kan användas vid alla typer av samtal med personer som brukar opioider och där det finns anledning att ta upp överdosrisker. Det kan till exempel vara inom socialtjänsten, i hälso- och sjukvården eller i Kriminalvårdens och Statens Institutionsstyrelses verksamheter. Samtalsstödet kan också användas i intresse- och brukarorganisationers utbildningsverksamhet.

Samtalsstödet om överdosrisker innehåller förslag till färdiga formuleringar och förklaringar riktade direkt till brukaren, men du kan själv välja hur du vill arbeta med det utifrån dina förutsättningar och individens behov. Till exempel kan du visa hela eller delar av samtalsstödet för den du pratar med, eller bara använda det som ett talarmanus.

Folder om överdosrisker till brukare

Informationsfoldern Du kan minska din risk för överdos och rädda liv har samma innehåll som samtalsstödet, och kan till exempel lämnas till brukare eller närstående efter samtalet som minnesstöd.

Informationsmaterial om naloxon

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har också tagit fram ett informationsmaterial om naloxon, ett läkemedel som används för att häva en opioidöverdos. Materialet kan bland annat användas vid naloxonförskrivning för att förklara hur naloxon fungerar och för att visa steg för steg hur man ger naloxon till någon som har överdoserat opioider.

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. En av nyheterna i riktlinjerna är en rekommendation om naloxon. Rekommendationen säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos, och att förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: