Filmer om ASI Grund

Socialstyrelsen har tagit fram filmer om de olika livsområdena från ASI Grund. De är framtagna som informations- och utbildningsmaterial.

Filmerna kan användas som underlag för diskussion, repetition och i utbildningssyfte. Filmsekvenserna går också att hitta i webbutbildningen Addiction Severity Index.

Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.
Senast uppdaterad: