Filmer om ASI Grund

Socialstyrelsen har tagit fram filmer om de olika livsområdena från ASI Grund. De är framtagna som informations- och utbildningsmaterial.

Filmerna kan användas som underlag för diskussion, repetition och i utbildningssyfte. Filmsekvenserna går också att hitta i webbutbildningen Addiction Severity Index.

Film: ASI-intervjun Introduktion

Film: ASI-intervjun Bakgrund

Film: ASI-intervjun Fysisk hälsa

Film: ASI-intervjun Arbete och försörjning

Film: ASI-intervjun Alkohol och narkotika

Film: ASI-intervjun Rättsliga problem

Film: ASI-intervjun Familj och umgänge

Film: ASI-intervjun Psykisk hälsa

Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.
Senast uppdaterad: