ASI Spel

ASI Spel är ett kortfattat formulär för kartläggning och bedömning av spelproblem. Instrumentet används när det finns ett problematiskt spel om pengar och ett samtidigt substansmissbruk.

Grundfrågorna är utformade efter en amerikansk förlaga (ASI-G) som är validerad för att mäta allvarlighetsgraden av spelproblem i grupperna frekventa spelare, spelberoende i öppenvård, spelberoende i behandlingsstudie och spelberoende vid samtidigt substansberoende.

Frågorna i ASI Spel omfattar spelandets historik och dess konsekvenser samt graden av hjälpbehov. Formuläret är uppbyggt i enlighet med övriga ASI-områden och skattningarna görs med motsvarande skattningsskalor.Uppföljning sker med ASI Spel Uppföljning som är uppbyggd på samma sätt som grundformuläret för spel.

Publicerad: