Anmälningspliktig verksamhet

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningspliktig verksamhet ska anmälas till nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Anmälan ska omfatta både verksamheten och den lokal där verksamheten ska bedrivas.

Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. I anmälan behöver de redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna, så att kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd kan bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamheter.

Om en anmälningspliktig verksamhet flyttar till nya lokaler kan verksamhetens förutsättningar förändras och det innebär att en nyanmälan behöver göras.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har gjorts

Om nämnden inte har hört av sig kan verksamheten starta sex veckor efter det att anmälan har lämnats in. Om en verksamhet har startat utan föregående anmälan ska verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift.

Vägledningar – ladda ner eller beställ

Handbok
Anmälningspliktig verksamhet Vägledning i form av frågor och svar

Kontakt

Hälsoskydd
Publicerad: