Hälsoskydd

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken i hälsoskyddsfrågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet. Myndighetens tillsynsvägledning riktar sig till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser.

I miljöbalken framgår att balken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Behöver du fördjupad information eller lagar och regler för vad som gäller har vi samlat dessa längst ner på varje sida inom respektive område. 

 

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad: