Hälsoskydd

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken i hälsoskyddsfrågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet. Vägledningen riktar sig till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser.

I miljöbalken framgår det att balken ska tillämpas så att människors hälsa samt miljön skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Vi har samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller längst ner på varje sida inom respektive område. 

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad:
Publicerad: