Utbildningspaket Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens utbildningspaket om bemötande är ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos.

Utbildningspaketets innehåll

Utbildningspaketets sju delar består av ett kunskapsstöd till barnhälsovården, BHV, som beskriver de utmaningar och riskfaktorer som föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva och hur BHV kan underlätta för föräldrarna genom ett lyhört och individanpassat stöd.

Till detta hör en studiehandledning för dig som ska utbilda andra. Handledningen ger en samlad bild över utbildningsmaterialet och en ram för din planering av utbildningen.

Den sammanfattande presentationen av kunskapsstödet, Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – ett utbildningspaket för barnhälsovården, underlättar för utbildaren att lyfta fram innehållet och välja ut vad som är relevant för det aktuella utbildningstillfället.

Scenarier med frågeställningar

Två scenarier med tillhörande frågeställningar har tagits fram som kan laddas ner och användas för gruppdiskussioner under utbildning.

Vilket stöd kan fås från samhället

Publikationen Behöver ditt barn stöd från samhället? riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och beskriver i korthet vilket stöd föräldrar och barn kan få från samhället.

Informationsmaterial
Behöver ditt barn stöd från samhället?Artikelnummer: 2017-10-4|Publicerad: 2017-01-01
Beställ

Filmer till personal inom barnhälsovården

Vi har också tagit fram två filmer som vänder sig till personal inom barnhälsovården och till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Till filmerna medföljer ett diskussionsunderlag som kan användas av BHV-personal.

Filmen "Att bemöta föräldrars oro" vänder sig till BHV-personal och handlar om att bemöta föräldrars oro över barnets utveckling. (speltid: cirka 6 minuter)

Filmen "Så här var det för oss" vänder sig till föräldrar som fått beskedet att barnet har en funktionsnedsättning. BHV-personal kan se filmen för att ta del av föräldrarnas erfarenheter och upplevelser. (speltid: cirka 7 minuter)

Kontakt

Funktionshinder
Senast uppdaterad:
Publicerad: