Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för 2021 (gäller från och med den 1 januari 2021)

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. 

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet

 • ålder på barn och skolungdomar

 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma

 • om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel

 • kläder och skor

 • fritid och lek

 • hygien

 • barn- och ungdomsförsäkring

 • förbrukningsvaror

 • dagstidning

 • telefon

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.

I dokumenten nedan kan du läsa mer om personliga konstnader per hemmavarande barn, personliga konstnader för vuxna och gemensamma hushållskostnader. 
Senast uppdaterad:
Publicerad: