Ekonomiskt bistånd

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden.
Att tänka på med anledning av covid-19

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd

Oavsett hur kommunen organiserar sig omfattas verksamheten med
ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet.

Kunskapsguiden om ekonomiskt bistånd

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Inom området ekonomiskt bistånd finns flera olika teman.

Läs mer om ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden. (Filtrera på område "Ekonomiskt bistånd" så kommer alla teman inom området upp.)

Verktyg i arbetet

Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser.

SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Ett datorbaserat verktyg för att följa delar av verksamhetens förändringsarbete, exempelvis vilka insatser som ges till vilken grupp biståndsmottagare. Mer information och tillgång till verktyg för systematisk uppföljning finns på Socialstyrelsens utbildningsportal

Lagar, regler och vägledning

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten
Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-5-7389|Publicerad: 2021-06-01
Beställ
Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar
Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd
Vägledning
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgareArtikelnummer: 2020-6-6815|Publicerad: 2020-06-17
Beställ
Meddelandeblad
Hur påverkas socialtjänstens handläggning av Brexit? – MeddelandebladArtikelnummer: 2020-12-7131|Publicerad: 2020-12-18
Rättigheter för barn och unga som migrerat till Sverige
Broschyr
Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänstenArtikelnummer: 2019-12-6480|Publicerad: 2020-01-13
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: