Information till ensamkommande barn om första tiden i Sverige

Alla barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem. För att kunna vara det behöver de tillgång till relevant information. Med materialet Vad händer nu? vill Socialstyrelsen öka möjligheterna för ensamkommande barn att få grundläggande och likvärdig information i ett tidigt skede.

Om filmen Vad händer nu?

Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den finns i två versioner, en för dem som är placerade på ett hem för vård och boende (HVB) och en för dem som placeras i familjehem. Filmerna handlar om första tiden i Sverige och kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem.

Filmerna ska ge ensamkommande barn en överblick över vad som kommer att hända under deras första tid i Sverige och vilka personer eller myndigheter de kommer att möta. De tar även upp en del av barnens rättigheter. Filmerna följer en ensamkommande asylsökande pojke från det att han kommer till Sverige tills han fått ett beslut på sin ansökan om asyl.

Filmerna finns på svenska och elva andra språk.

Handledningar till filmerna för HVB och socialtjänst

För dig som ska visa någon av filmerna finns handledningar som beskriver hur och när du kan använda respektive film och vad du kan tänka på när du samtalar med barnet om den. Handledningen ger också kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och andra frågor, till exempel olika personers roller och ansvar. I socialtjänstens handledning kan du också läsa om andra användningsområden för filmen, till exempel i arbetet med rekrytering och utbildning av familjehem.

Informationsskrift om filmen för familjehem

För familjehem som tar emot ensamkommande barn finns en informationsskrift om filmen. Den påminner i sin struktur om de handledningar som finns för personal inom socialtjänst och HVB men ger mer kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och användningen av filmen.

Informationsskriften ska kunna användas vid introduktion av nya familjehem. Erfarna familjehem som deltagit i en grundutbildning för familjehem ska också kunna använda skriften. Utöver det kan den användas vid grupputbildningar som komplement till utbildningen Ett hem att växa i.

Material för att sprida information om filmerna

Affisch om filmen på olika språk

Affischen Har du sett filmen Vad händer nu? i A3-format som främst är tänkt att användas av HVB och socialtjänsten. Affischen vänder sig till ensamkommande barn och innehåller kortfattad information om filmen och var den kan hittas på olika språk.

Informationsblad om filmen till ensamkommande barn

Informationsbladet Har du sett filmen Vad händer nu? i A4-format vänder sig till ensamkommande barn. Det innehåller kort information om filmen och var man kan hitta den på svenska och elva andra språk.

Informationsmaterial
Har du sett filmen Vad händer nu? – Affisch A3Artikelnummer: 2016-6-13|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Informationsmaterial
Har du sett filmen Vad händer nu? – InformationsbladArtikelnummer: 2016-6-19|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: