Medicinsk åldersbedömning

För personer som söker asyl i Sverige är åldern en viktig del av identiteten och ensamkommande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om den som söker asyl inte har någon identitetshandling kan hen få genomgå en så kallad medicinsk åldersbedömning.

Ensamkommande barn som söker asyl har rätt till vård och omsorg under asylprocessen och resurser som är avsatta för barn ska inte gå till vuxna. En asylsökande är därför skyldig att bevisa sin ålder i asylprocessen. Men av flera skäl är det svårt att avgöra åldern på en skyddssökande ung person utan skriftlig information. Då kan man i stället göra en medicinsk åldersbedömning på Rättsmedicinalverket (RMV) i asylärenden.

Socialstyrelsens uppdrag

Socialstyrelsens uppdrag när det gäller åldersbedömningar är begränsat. I juli 2016 fick vi ett regeringsuppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar. Syftet var att se om ny forskning kan bidra till att ytterligare minska osäkerheterna i de medicinska åldersbedömningarna som erbjuds asylsökande barn i övre tonåren.

Karolinska institutet och Blekinge Tekniska högskola har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en studie som undersökte fem olika tillväxtzoner i handled, knäled och fotled. Uppdraget redovisades den 31 maj 2018 i form av rapporten Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i radiologisk undersökning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: