Ensamkommande barn och unga

Varje år söker barn och unga skydd i Sverige utan sällskap av en förälder eller någon annan vårdnadshavare. Dessa ensamkommande barn ska så långt som möjligt omfattas av samma sociala system som andra barn.

Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn stödjer socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa med information som rör ensamkommande barn och unga.

Läget efter den nya gymnasielagen

Kunskapscentrum för ensamkommande barn följer läget efter den nya lagen. Sammanfattningsvis kan sägas att den psykiska ohälsan i den här gruppen unga är betydande samt att det är oklart vad som gäller när lagen ska tillämpas. Två rapporter har hittills publicerats.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn beskrivs i Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Handboken riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten.

Just nu reviderar vi denna handbok. 

Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver? Det var temat för en konferens vi anordnade i december 2018 tillsammans med Skolverket. Se föreläsningarna från konferensen hos Utbildningsradion

Film – sammandrag från konferensen

Rapporter om flyktingsituationen 2015–2017

Socialstyrelsen har rapporterat om hur flyktingsituationen 2015–2016 har påverkat socialtjänsten. De tre rapporterna (hittas nedan) visar att personalen i socialtjänsten känner ett stort engagemang för de ensamkommande barnen, men också att barnen som grupp inte alltid får vård och omsorg på lika villkor som andra barn.

Senast uppdaterad:
Publicerad: