Barns psykiska hälsa

Kunskap om effektiva metoder är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi arbetar med att stödja forskning på området och med att göra kunskapen tillgänglig för professionerna.

Vi arbetar också för bättre samverkan mellan de professioner som i sitt arbete möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa.

Uppföljning av psykiatrisk vård till barn och unga

Allt fler barn och unga behandlas för depression och ångestsyndrom. Betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män får behandling. Uppföljningen av vården är i fokus i den första öppna jämförelsen för psykiatrisk vård och behandling till barn och unga. Rapporten visar att det finns skillnader mellan regionerna i till exempel behandling vid olika diagnoser, läkemedelsanvändning och tillgänglighet till vård.

Den virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

Den virtuella BUP-mottagningen ger möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. På den virtuella BUP-mottagningen kan du som arbetar på BUP eller går i utbildning öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med patienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Barns rättigheter i psykiatrisk tvångsvård

Information om barns rättigheter i tvångsvården finns beskrivet i två broschyrer. De sammanfattar vad som gäller i tvångsvården när man är under 18 år. Broschyrerna kan användas som ett stöd i samtal med barn och föräldrar, och sedan lämnas över till patienten för läsning på egen hand.

Informationsmaterial
Dina rättigheter i tvångsvården vård enligt LPTArtikelnummer: 2015-1-7|Publicerad: 2015-01-01
Informationsmaterial
Dina rättigheter i tvångsvården vård enligt LRVArtikelnummer: 2015-9-1|Publicerad: 2015-01-01

Kunskapsstöd för att utreda och förebygga självmord bland barn och unga

Vi har tagit fram ett stödmaterial om så kallade händelseanalyser efter självmord. Det vänder sig i första hand till dig som arbetar som chef eller annan beslutsfattare i kommunala verksamheter med barn och unga i fokus, till exempel skola och socialtjänst.

Tanken är att kunskapsstödet ska förenkla arbetet med att utreda självmord och visa på förbättringsområden som kan bidra till att självmord förhindras.

Kunskapsstödet består av två delar, en broschyr (Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser) och en film (speltid: cirka fem minuter), och är framtaget i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: