Barn och unga som begår brott

Barn och unga som bryter mot normer, regler eller lagar behöver uppmärksammas och få stöd så tidigt som möjligt. Då minskar risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling.

Socialtjänstens arbete ska alltid utgå ifrån barns och ungas behov av skydd och stöd, medan de rättsvårdande myndigheterna ska markera att samhället tar avstånd från brottet.

Handbok Barn och unga som begår brott

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

På Kunskapsguiden finns vägledning och film om förebyggande arbete enligt 22 § LVU.

Se frukostseminariet Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?

Handbok
Barn och unga som begår brott – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2020-2-6577|Publicerad: 2020-02-10
Beställ
Föreskrifter och allmänna råd

Medling mellan unga brottsoffer och förövare

Kommunen ska erbjuda medling när brott har begåtts av personer som är under 21 år. Om den som begått brottet är under 15 år kan medling användas som en behandlingsinsats, förutsatt att den han eller hon uppnått sådan mognad att han eller hon kan förstå medlingsförfarandet.

En beskrivning av metoden Medling finns i Metodguiden för socialt arbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad: