Barn och unga som begår brott

Barn och unga som bryter mot sociala normer och regler behöver få stöd så tidigt som möjligt. Då minskar risken för allvarlig problematik eller kriminell karriär senare i livet.

Socialtjänstens arbete ska alltid utgå från den ungas behov av skydd och stöd, medan de rättsvårdande myndigheterna ska markera att samhället tar avstånd från brottet.

Handbok för socialtjänsten

Handboken Barn och unga som begår brott ger vägledning till socialtjänsten i att utreda
ärenden och planera insatser för ungdomar som begått brott eller uppvisar
ett normbrytande beteende

Just nu reviderar vi denna handbok. I samband med att den nya versionen publiceras kommer också ett kunskapsstöd på temat.

Medling mellan unga brottsoffer och förövare

Kommunen ska erbjuda medling när brott har begåtts av personer som är under 21 år. Om den som begått brottet är under 15 år kan medling användas som en behandlingsinsats, förutsatt att den han eller hon uppnått sådan mognad att han eller hon kan förstå medlingsförfarandet.

En beskrivning av metoden Medling finns i Metodguiden för socialt arbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad: