Barn som uppges vara gifta

Sverige erkänner inga äktenskap med personer under 18 år. Personer under 18 år som kommer till Sverige och uppges vara gifta betraktas som barn. Om vårdnadshavarna inte finns i Sverige räknas barnet som ensamkommande. Socialtjänsten har samma ansvar och beslutanderätt för alla barn i Sverige.

"Sedan den 1 januari 2019 erkänner Sverige inga äktenskap om någon av personerna är under 18 år. Det är en viktig lagändring för att visa att vi ser allvarligt på de många risker som ett barnäktenskap innebär. Socialtjänsten har ett mycket viktigt uppdrag i att upptäcka, stödja och skydda. Vår vägledning ska ge dem stöd i deras komplexa arbete."

Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör

Vägledning för socialtjänstens arbete

Vägledningen ger stöd både för situationen när barnet har kommit till Sverige med sina vårdnadshavare och utan. Den innehåller bland annat information om:

  • socialtjänstens ansvar
  • risker med barnäktenskap
  • hur lagar och regler ska tolkas
  • socialtjänstens ansvar när samtycke till insatser saknas.

Analys av socialtjänstens arbete med gifta barn

Socialstyrelsen har analyserat socialtjänstens arbete med barn som kommit till Sverige och uppges vara gifta.

Fyra slutsatser lyftes fram:

  • Utredningarna ställer höga krav på socialtjänsten.
  • Socialtjänsten behöver mer kunskap om riskerna.
  • Rättssäkerheten riskeras i handläggningen.
  • Att upptäcka barn som är gifta är ett gemensamt ansvar för samhällets aktörer.
Senast uppdaterad: