Filmer om socialtjänstens arbete med barn och unga

Här hittar du våra filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga. De är i första hand framtagna för att visas och diskuteras i arbetsgrupper i socialtjänsten, men kan också vara relevanta för yrkesgrupper som kommer i kontakt med socialtjänstens arbete.

Filmerna är framtagna för att sprida innehållet i boken Utreda barn och unga och ska stimulera till diskussioner. Filmerna följer kapitlen (1–5). Det ska observeras att filmerna är baserade på ett urval av det som tas upp i handboken. De kan inte ersätta att läsa boken.

Innehållet bygger till stor del på intervjuer med personer som arbetar i socialtjänsten och andra personer som har anmälningsskyldighet.

För dig som ska visa filmerna för en grupp

Filmpaketet består av en film för anmälningsskyldig personal (9 min) och fem filmer för socialtjänsten (5–7 min/st):

  • Till dig som är anmälningsskyldig
  • 1. Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården
  • 2. Aktualisera och förhandsbedöma
  • 3. Utreda barns behov
  • 4. Insatser och uppföljning
  • 5. Brott mot barn

Filmerna avslutas med diskussionsfrågor samt information om Socialstyrelsens publikationer där mer finns att läsa. Vår uppskattning är att en film med diskussion i en grupp tar omkring en timme.

Film: Till dig som är anmälningsskyldig

Film 1: Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården

Film 2: Aktualisera och förhandsbedöma

Film 3: Utreda barns behov

Film 4: Insatser och uppföljning

Film 5: Brott mot barn

Senast uppdaterad: