Utbildningar i Barns behov i centrum

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt utbildningar för blivande utbildare i Barns behov i centrum, BBIC.

BBIC för utbildare

Utbildningen BBIC för utbildare riktar sig till dig som ska bli utbildare i en kommun med BBIC-licens. Den leder till att du får utbilda lokalt, regionalt och ge information till samverkanspartners. Det är inte en grundutbildning, utan du förväntas ha grundläggande kunskaper i BBIC.

Maximalt två personer får anmälas från varje kommun eller stadsdel till varje utbildnings tillfälle. Om du inte är behörig att delta i utbildningen och ändå anmäler dig kommer vi att ta bort din anmälan.

För att kunna anmäla dig till ett kurstillfälle behöver du logga in i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Grundutbildning i BBIC

Du får din grundutbildning i BBIC på din arbetsplats eller regionalt om du arbetar med socialtjänstens barn- och ungdomsvård i en kommun som har BBIC-licens. Kontakta den som är BBIC-ansvarig i din kommun eller stadsdel.

Konsulter och anställda på HVB-hem

Socialstyrelsen utbildar inte konsulter eller anställda på HVB-hem, utan enbart personal som arbetar inom socialtjänsten och som ska bli BBIC-utbildare. BBIC är ett arbetssätt för socialtjänstens myndighetsutövning och det finns inget stöd för utförare. Socialnämnden kan ge information om BBIC till samverkanspartners om de gör bedömningen att det främjar samarbetet.

Samverkanspartners

En BBIC-utbildare i en kommun kan ge information till samverkanspartners, under förutsättning att de anser att informationen behövs för samverkan.

Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: