Barns behov i centrum (BBIC)

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning.

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

 

Nu kan IBIC användas för barn med funktionsnedsättning

Individens behov i centrum, IBIC, har utvecklats och kompletterar BBIC för barn som har behov av stöd utifrån sin funktionsnedsättning. För IBIC innebär det att arbetssättet nu omfattar alla åldrar

Metodstöd
Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrumArtikelnummer: 2018-10-21|Publicerad: 2018-11-16
Beställ
Tillhörande dokument och bilagor

Kontakt

Barns behov i centrum (BBIC)
Senast uppdaterad:
Publicerad: