Källhänvisning för sidor om vård och omsorg för asylsökande m.fl.

Upprättad 2011-12-21.

Generellt om ohälsa hos asylsökande med flera

Ackerman LK. Health problems of refugees. J Am Board Fam Pract.
1997;10(5):337–48.

Bollini P, Pampallona S, Wanner P, Kupelnick B. Pregnancy outcome of migrant
women and integration policy: a systematic review of the international literature.
Soc Sci Med. 2009;68(3):452–61.

Carlock DM. Finding information on immigrant and refugee health. J Transcult
Nurs. 2007;18(4):373–9.

Clark RC, Mytton J. Estimating infectious diseases in UK asylum seekers and
refugees: a systematic review of prevalence studies. J Public Health (Oxf).
2007;29(4):420–8.

Feldman R. Primary health care for refugees and asylum seekers: a review of the
literature and a framework for services. Public Health. 2006;120(9):809–16.

Gavagan T, Brodyaga L. Medical care for immigrants and refugees. Am Fam
Physician. 1998;57(5):1061–8.

Laban CJ, Komproe IH, Gernaat HB, de Jong JT. The impact of a long asylum
procedure on quality of life, disability and physical health in Iraqi asylum seekers in
the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008;43(7):507–15.

Mjönes S. Refugee children—a concern for European paediatricians. Eur J Pediatr.
2005;164(9):535–8.

Ouimet MJ, Munoz M, Narasiah L, Rambure V, Correa JA. Current pathologies
among asylum seekers in Montreal: prevalence and associated risk factors. Can J
Public Health. 2008;99(6):499–504.

Sundell Lecerof S. Olika villkor – olika hälsa. Hälsan bland irakier i åtta av Sveriges
län 2008. Malmö: Malmö Högskola; 2010.

UNGASS Country Progress Report 2010, Sweden. Stockholm: Regeringskansliet;
2010.

Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010. Art. nr. 2010-3-11.

Smittskyddsinstitutet. Statistik över smittsamma sjukdomar.
www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/

Vilken vård ska landstingen erbjuda?

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:344)

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Tandvårdslagen (1985:125)

Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) sid 103
2011-12-21

Sigvardsdotter E. Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen.
Läkartidningen 2010;107(23):1524
www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14535

Psykisk hälsa

Allotey P. Travelling with "excess baggage": health problems of refugee women in
Western Australia. Women Health. 1998;28(1):63–81.

Hollander AC, Bruce D, Burström B, Ekblad S. Gender-related mental health
differences between refugees and non-refugee immigrants—a cross-sectional
register-based study. BMC Public Health. 2011;11:180.

Keyes EF. Mental health status in refugees: an integrative review of current
research. Issues Ment Health Nurs. 2000;21(4):397–410.

Laban CJ, Komproe IH, Gernaat HB, de Jong JT. The impact of a long asylum
procedure on quality of life, disability and physical health in Iraqi asylum seekers in
the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008;43(7):507–15.

Lindgren J. Asylum seekers and other newly arrived Immigrants—perceived mental
health assessed by interviews performed July–December 2010. Master Thesis,
Stockholm: Karolinska Institutet; 2011.

Vaccination

Petrini, B. BCG-vaccination – kontrovers och kompromiss. Läkartidningen.
2000;(97)48:5618–20.

Phillips CB, Benson J. Better primary health care for refugees—catch up
immunisation. Aust Fam Physician. 2007;36(6):440–2, 444.

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. Köpehamn: Statens Serum
Institut; 2011. EPI-NYT 2011:2

Vaccination av barn – en kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. Stockholm:
Socialstyrelsen; 2008. Art. nr. 208-126-9.

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination om barn.
Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008.

Journalföring

Patientdatalagen (2008:355)

Arkivlagen (1990:782)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Avsiktsförklaring – etableringsersättning och folkbokföring, Stockholm:
Arbetsförmedlingen, Dnr Af-2010/372020

Generellt om hälsoundersökning

Ackerman LK. Health problems of refugees. J Am Board Fam Pract.
1997;10(5):337–48.

Feldman R. Primary health care for refugees and asylum seekers: a review of the
literature and a framework for services. Public Health. 2006;120(9):809–16.
2011-12-21

Gavagan T, Brodyaga L. Medical care for immigrants and refugees. Am Fam
Physician. 1998;57(5):1061–8.

UNGASS Country Progress Report 2010, Sweden. Stockholm: Regeringskansliet;
2010.

Samtal

Eytan A, Durieux-Paillard S, Whitaker-Clinch B, Loutan L, Bovier PA. Transcultural
validity of a structured diagnostic interview to screen for major depression and
posttraumatic stress disorder among refugees. J Nerv Ment Dis. 2007;195(9):723–
8.

Westermeyer JJ, Campbell R, Lien R, Spring M, Johnson DR, Butcher J et al.
HADStress: a somatic symptom screen for posttraumatic stress among Somali
refugees. Psychiatr Serv. 2010;61(11):1132–7.

Provtagning

Benzeguir AK, Capraru T, Aust-Kettis A, Björkman A. High frequency of
gastrointestinal parasites in refugees and asylum seekers upon arrival in Sweden.
Scand J Infect Dis. 1999;31(1):79–82.

Clark RC, Mytton J. Estimating infectious disease in UK asylum seekers and
refugees: a systematic review of prevalence studies. J Public Health (Oxf).
2007;29(4):420–8.

Ouimet MJ, Munoz M, Narasiah L, Rambure V, Correa JA. Current pathologies
among asylum seekers in Montreal: prevalence and associated risk factors. Can J
Public Health. 2008;99(6):499–504.

Pareek M, Watson JP, Ormerod LP, Kon OM, Woltmann G, White PJ et al.
Screening of immigrants in the UK for imported latent tuberculosis: a multicentre
cohort study and cost-effectiveness analysis. Lancet Infect Dis. 2011;11(6):435–44.

Pillaye J, Clarke A. An evaluation of completeness of tuberculosis notification in the
United Kingdom. BMC Public Health. 2003;3:31.

Tafuri S, Prato R, Martinelli D, Melpignano L, De Palma M, Quarto M et al.
Prevalence of Hepatitis B, C, HIV and syphilis markers among refugees in Bari,
Italy. BMC Infect Dis. 2010;10:213.

van Burg JL, Verver S, Borgdorff MW. The epidemiology of tuberculosis among
asylum seekers in The Netherlands: implications for screening. Int J Tuberc Lung
Dis. 2003;7(2):139–44.

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av
asylsökande m.fl. samt upphävande av allmänna råd Hälso- och sjukvård för
asylsökande och flyktingar 1995:4. Smittskyddsläkareföreningen.

Smittskyddsåtgärder

Smittskyddslagen (2004:168)

Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) sid 107.

Publicerad: