Hälsoundersökning för asylsökande barn och unga som vårdas utanför hemmet

Asylsökande barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning för asylsökande. Om de placeras utanför det egna hemmet ska de också erbjudas en hälsoundersökning för placerade barn och unga.

Det finns två lagar som reglerar hälsoundersökningar för asylsökande barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

  1. Asylsökande barn och unga som placeras ska enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. erbjudas en hälsoundersökning av regionen, om det inte är uppenbart obehövligt.
  2. De ska också enligt lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, om det inte är obehövligt. Detta på initiativ av socialnämnden. Syftet med den hälsoundersökningen är att ge underlag för barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård och ligger till grund för socialtjänstens planering och uppföljning av vården

Asylsökande barn och unga, i åldrarna 0-20 år som placeras omfattas alltså av två lagstiftningar och ska därmed, som utgångspunkt, erbjudas två hälsoundersökningar. Syftet med de båda hälsoundersökningarna är delvis olika, men överlappar varandra till viss del. Kommuner och regioner ska samarbeta för att stärka barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård.

Mer information om placerade barn och unga

Publicerad: