Vård och omsorg för asylsökande och andra nyanlända

Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter nyanlända.

Hälso- och sjukvård och tandvård

Information och stödmaterial för dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården och möter asylsökande och andra nyanlända.

Social omsorg

Alla som vistas i Sverige – även personer som saknar uppehållstillstånd – har rätt att söka hjälp och få sitt ärende prövat enligt socialtjänstlagen. Här hittar du information och stödmaterial för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: