Vård och omsorg för asylsökande och andra nyanlända

Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter nyanlända.

Hälso- och sjukvård och tandvård

Information och stödmaterial för dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården och möter asylsökande och andra nyanlända.

Social omsorg

Alla som vistas i Sverige – även personer som saknar uppehållstillstånd – har rätt att söka hjälp och få sitt ärende prövat enligt socialtjänstlagen. Här hittar du information och stödmaterial för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Meddelandeblad
Rapport
Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvårdenArtikelnummer: 2016-5-7|Publicerad: 2016-01-01
Vill du göra en insats för ett barn?
Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Läs på webbplatsen Min insats hur du kan göra en insats för ett, eller flera, barn.
Senast uppdaterad:
Publicerad: