Utbildning i IBIC (Individens behov i centrum)

Här samlar vi olika typer av IBIC-utbildningar för att ge stöd och verktyg för dig som arbetar med arbetssättet eller vill fördjupa dina kunskaper inom Individens behov i centrum, IBIC.

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt olika IBIC-utbildningar. Nedan finner du länkar till mer information och anmälan till utbildningarna.

Genom länkarna till varje utbildning kommer du direkt till Socialstyrelsens utbildningsportal. För att kunna anmäla dig till ett kurstillfälle behöver du logga in, vilket kräver att du har ett användarkonto. Om du inte redan har ett användarkonto registrerar du dig genom att  klicka på logga in eller gå till kurs i kursbeskrivningen.

Webbintroduktion: Individens behov i centrum (IBIC)
Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Processledarutbildning: Individens behov i centrum (IBIC)
Utbildningen riktar sig till utsedda processledare för IBIC i kommunen eller hos privata eller idéburna utförare samt personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Utbildningen ger dig kunskap om arbetssättet och är ett stöd för din organisations införande av IBIC. Du som redan har gått ÄBIC-utbildningen för processledare behöver inte gå motsvarande IBIC-utbildning. Observera att utbildningen inte vänder sig direkt till handläggare eller utförare.
Stöd i arbetet
Stöd för lokal utbildning i IBIC – Handledning för utbildare i IBICArtikelnummer: 2020-5-6741|Publicerad: 2020-04-27

Kontakt

Individens behov i centrum (IBIC)
Senast uppdaterad:
Publicerad: