Filmer från IBIC lanseringskonferens 2016

Filmerna riktar sig till alla som är intresserade av att höra om erfarenheter som några kommuner gjort i sitt arbete med ÄBIC och IBIC och om utvecklingen från ÄBIC till IBIC.

Filmerna kan ses enskilt eller i grupp för inspiration och information och handlar om vad IBIC är, delaktighet i ICF, förändringsarbetet, genomförande, mål och uppföljning samt införandeprocessen.

Du kan även se alla filmer från lanseringskonferensen här (Youtube)

Från ÄBIC till IBIC

Ann-Kristin Granberg, Maria Rude, Åsa Wassbäck, Erik Wessman och AnneMarie Danon från Socialstyrelsen beskriver utvecklingsarbetet från ÄBIC till IBIC och vilket stöd socialstyrelsen ger.
Filmen är 13 minuter.

ICF och delaktighet

Lena Talman, doktorand och Kerstin Möller, MDr resonerar kring begreppet delaktighet utifrån ICF:s områden aktiviteter och delaktighet.
Filmen är 12 minuter.

Varför IBIC

Johanna Andersson från Mönsterås kommun och Jenny Andersson från Salems kommun motiverar varför de valt att införa IBIC.
Filmen är 5 minuter.

Om genomförande

Johan Hansson och Johan Sjöberg från Eskilstuna kommun pratar om hur IBIC påverkat utförarna och deras arbete. Filmen är 6 minuter.

Om mål och uppföljning

Lena Thosteman, Emma Magnusson och Yvonne Bliander från Lunds kommun beskriver hur de arbetar med att sätta mål och följa upp individens behov.
Filmen är 7 minuter.

Om införandet i Kungsbacka

Therese Lindén, Solveig Börjesson och Monica Strandeberg från Kungsbacka kommun pratar om hur de arbetat med att införa IBIC i sin kommun.
Filmen är 8 minuter.

Kontakt

Individens behov i centrum (IBIC)
Senast uppdaterad:
Publicerad: