Dubbla boendekostnader

Cecilia är ensamstående och har nyligen flyttat och kan få ett höjt förbehållsbelopp under tre månader, för att den gamla bostaden ska hinna avvecklas.

Cecilia har nyligen flyttat till ett särskilt boende och har ännu inte hunnit avveckla den gamla bostaden där hyran är 4 400 kr per månad. I den nya bostaden i äldreboendet är hyran 4 200 kr per månad. Omvårdnadsavgiften är lika med högkostnadsskyddet 2 125 kr per månad (år 2020).

Kommunen har en regel som medger förbehåll för dubbla bo-stadskostnader under en övergångstid på tre månader under vilken tid den gamla bostaden ska hinna avvecklas.

Cecilias avgiftsutrymme

Inkomst av pension m m efter skatt 11 782 
Generellt förbehållsbelopp - 5 339 kr (år 2020)
 
Individuellt tillägg: 
Förbehåll för hyran i gamla bostaden - 4 400 kr
Förbehåll för hyran i den nya bostaden - 4 200 kr
Totalt förbehåll som får dras av mot inkomsten - 13 939 kr
Avgiftsutrymme - 2 157 kr

Cecilia hamnar på ett "negativt avgiftsutrymme", vilket betyder att ingen omvårdnadsavgift ska debiteras under 3 månader.

Efter tre månader bortfaller förbehållet för hyran i den gamla bostaden och avgiftsutrymmet blir då 2 243 kr. Med hänsyn tagen till högkostnadsskyddet kan den avgift som tas ut av kommunen som högst vara 2 125 kr.

Meddelandeblad
Senast uppdaterad:
Publicerad: