Statistik om fallolyckor per region

Här finns statistik om fallolyckor per region. Statistiken redovisar antalet dödsfall och sjukhusinläggningar för alla åldrar och för personer som är 65 år och äldre.

Siffrorna är de senaste tillgängliga och avser åren 2010-2019.

Statistiken är hämtad från dödsorsaksregistret och patientregistret

Uppgifter från patientregistret går att ta fram på kommunnivå i denna statistikdatabas över skador och skadehändelser i Sveriges kommuner och regioner.

Publicerad: