Äldre och läkemedel

Användningen av läkemedel bland äldre personer är ett problematiskt område – det är vanligt med förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling.

Lista på olämpliga läkemedel för äldre

En del läkemedel är som sagt direkt olämpliga för äldre personer och har en hög risk för biverkningar. Vi har därför också sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel.

Läkemedel ligger bakom många inläggningar av äldre

Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård. Cirka 60 procent av sjukhusinläggningarna går att förebygga enligt rapporten Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre - kartläggning och förslag till åtgärder.

Kartläggning och åtgärdsförslag

Checklista för förbättrad läkemedelsanvändning

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre. Syftet med checklistan är att uppmärksamma symtom som är viktiga att utreda hos äldre, och redovisa viktiga orsaker till dem, som annars ofta förbises.

Checklista

Öppna jämförelser

I jämförelseverktyget nedan kan du jämföra läkemedelsbehandlingar över hela landet. Du kan se jämförelser mellan landsting och se utvecklingen över tid för riket. I verktyget kryssar du för läkemedel som område alternativt Öppna jämförelser - läkemedel utifrån indikatorsamling under fliken hälso- och sjukvård.

Det finns också öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Ladda ner eller beställ

Indikatorer läkemedelsterapi
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldreArtikelnummer: 2017-6-7|Publicerad: 2017-01-01
Vägledning

Webbutbildningar 

Webbutbildning: Läkemedelsbehandling av äldre - för AT-läkare
Utbildningen Läkemedelsbehandling för äldre innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.
Webbutbildning: Läkemedelsgenomgångar för äldre
Utbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre är tänkt som en stöd i vardagen för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.
Senast uppdaterad:
Publicerad: