Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sveriges officiella statistik

Socialstyrelsen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet.

För den officiella statistik tillämpar Socialstyrelsen de kvalitetskriterier som rådet för den officiella statistiken har fastslagit.

Enligt statistikförordningen indelas statistiken på våra ansvarsområden i följande undergrupper (statistikområden):

Hälso- och sjukvård

  • Hälsa och sjukdomar
  • Hälso- och sjukvård
  • Dödsorsaker

Socialtjänst med mera

  • Individ- och familjeomsorg 
  • Äldre- och handikappomsorg
  • Stöd och service till funktionshindrade

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för att statistiken är objektiv, att den dokumenteras och att den kvalitetsdeklareras. Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Hos SCB finns information om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket.