Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende

Korta fakta
  • Den 1 november 2017 tvångsvårdades 372 personer med missbruk och beroende.
  • Medianåldern för vårdade med tvång var 34 år 2017.
  • Den 1 november 2017 vårdades drygt 1 900 personer i den frivilliga institutionsvården.
  • Den 1 november 2017 gavs insatsen bistånd som avser boende till drygt 6 100 personer med missbruk och beroende, varav 45 procent fick en långsiktig boendelösning.

Statistikrapporter

Tidigare ingick också uppgifter om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd i rapporten. De uppgifterna ingår sen 2015 i en egen rapport, se Statistik om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd. Årets statistik kommer i december.

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

statistikdatabasen kan du göra egna statistikuttag. Där hittar du bland annat statistik uppdelat per 100 000 i respektive län.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller socialtjänstinsatser gjorda till grupperna vuxna personer med missbruk och beroende.

Till gruppen vuxna personer med missbruk och beroende räknar vi personer som är minst 21 år och som den 1 november eller någon gång under året fick en insats på grund av problem med missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För tvångsvård är personerna i åldersgruppen 18 år och äldre medan gruppen som får frivilliga insatser är 21 år och äldre.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig dels på mängduppgifter från kommunerna och dels på individuppgifter som kommer från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare.

Kvalitet och bortfall

Individuppgifterna har en god kvalitet, uppgifter om kvalitet och bortfall går att hitta på registrets webbsida. Mängduppgifternas bortfall kan dock vara cirka 5-10 procent, där vissa frågor inte alls besvarats av vissa kommuner.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Barbro Engdahl
075-247 36 11

Om utveckling av statistiken
Daniel Svensson
075-247 35 11