Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Korta fakta
  • En av tre kvinnor och en av fem män 65 år och äldre får minst en socialtjänstinsats.
  • Drygt 183 000 personer 65 år och äldre har ett trygghetslarm, andelen ökar mellan 9 procent för de som är 65 år och äldre till 45 procent för de som har fyllt 90 år och mer.
  • 12,5 procent av de personer som är 80 år och äldre bor på särskilt boende.
  • 12 procent av de med hemtjänst i ordinärt boende hade 80 eller fler timmar hemtjänst per månad.
  • De vanligaste insatserna till personer 0–64 år med funktionsnedsättning är boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm.
  • Totalt har 56 000 personer 0–64 år med funktionsnedsättning någon form av insats.

Statistiken får nytt format

Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format. I stället för tidigare rapporter publicerar vi ett faktablad tillsammans med en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Statistikrapporter

Statistiken presenteras i tre olika delar, en som fokuserar på vem som utför insatserna och två som fokuserar på innehållet i insatserna.

Fram till 2013 fördelades statistiken om innehållet i insatserna på en rapport om äldre samt en rapport om personer med funktionsnedsättning. Rapporterna innehöll då både kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser samt socialtjänstinsatser:

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

  • I statistikdatabasen om äldreomsorg publicerar vi sen 2014 månadsvisa uppgifter om socialtjänstinsatser till äldre. Uppgifterna rör särskilt boende, hemtjänst, korttidsvård, dagverksamhet, trygghetslarm och matdistribution.

Källor till statistiken

Uppgifterna i statistiken kommer från registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet är god och bortfallet litet. Mer information hittar du på sidan om bortfall och kvalitet i registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik.