Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Statistik om skador och förgiftningar

Korta fakta
  • Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen, med 66 828 inskrivna på sjukhus år 2017.
  • Självskador är vanligast bland unga kvinnor. År 2017 var 1 365 kvinnor i åldern 15−24 inskrivna på sjukhus för detta.
  • Ungefär 550 000 personer får årligen specialistvård (ej primärvård) efter en olyckshändelse.

Statistikrapporter

Statistikinsamlingen avbryts

Vi har sett över hur GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, påverkar statistikinsamlingen och kommit fram till att det inte är möjligt att fortsätta behandlingen av personuppgifter inom IDB. Insamlingen är avbruten efter att statistiken för år 2017 samlades in. IDB data finns inte längre tillgänglig för uttag.

Statistikdatabaser för dig som vill veta mer

  • I statistikdatabasen om yttre orsaker hittar du statistik från patientregistret om vad som varit anledningen, det vill säga den yttre orsaken till inskrivningen på sjukhus. Det är även möjligt att ta fram motsvarande statistik över personer som varit inskrivna på sjukhus och/eller behandlats av läkare i specialiserad öppenvård (ej primärvård). Dessutom kan du få viss statistik på kommunnivå.
  • I statistikdatabasen Diagnoser i sluten vård hittar du statistik från patientregistret om vilka slags skador, det vill säga huvuddiagnoser, patienter som varit inskrivna på sjukhus fått.
  • I statistikdatabasen Dödsorsaker hittar du statistik från dödsorsaksregistret om vad som orsakat dödsfallen, det vill säga yttre orsaker till att personer avlidit.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på uppgifter från

  • patientregistret om patienter inskrivna på sjukhus
  • dödsorsaksregistret om avlidna
  • IDB (Injury Data Base) Sverige om personer som sökt vård på akutmottagning.

Bortfall och kvalitet

Statistikens bortfall och kvalitet beror på de register som statistiken grundar sig på, se respektive register för dess kvalitet och bortfall. Vi vill dock särskilt påpeka att vissa landsting under några år hade en bristfällig rapportering av yttre orsaker till skador och förgiftningar.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du också beställa data eller statistik.